Kálí

Černá – děsivá podoba bohyně Párvatí. Tančící na těle Šivy. Podle jednoho výkladu nastavil Šiva své tělo, aby zabránil manželce zničit v hněvu svět, a podle druhého je tato podoba symbolem převahy božské energie (šaktí), která se projevuje děsivou aktivitou nad pasivním bohem. Kálí má rozpuštěné vlasy, vyplazený jazyk, drží hák, hlavu démona, misku s krví a lotos. Kolem beder má pás z lidských paží a kolem krku mohutný věnec z lebek a paží. Šiva ležící pod jejíma nohama má na hlavě korunu.
Je strašlivou podobou Šivovy manželky Párvatí. Každému nahání děs a hrůzu a na svém kontě má miliony zabitých démonů. I když se to nezdá, jedná se rozhodně o „kladnou bohyni“. Je velmi milostivá k pokleslým, proto ji neustále obklopují stovky démonů, skřetů, Dákhiních a Joginích. Je to jediná bohyně, které lze obětovat maso, ale říká se, že jej ona sama nejí, ale daruje jej právě svému démonskému doprovodu. Proto se lidem, kteří jedí maso, doporučuje uctívat právě Kálí. 

 

Známá rovněž jako Černá matka, Kálí-Ma, Rakša-Kálí. 

Kálí je hinduistický aspekt Dévi, která je nejvyšší bohyní. Kálí je bohyní končících cyklů, smrti a přeměny energie, která se zbavuje starého a přichází s novým. Někteří lidé se cítí být ohro­ženi její zdánlivě ničivou silou, ve skutečnosti je však láskyplnou energií, která nám pomáhá se osvobodit od strachu. Ničí pouze to, co by nás mohlo udržovat v otroctví nebo co by mohlo zpo­malit naše božské poslání či nás od něho odvrátit, stejně jako milující matka odnímá dětem nebezpečné předměty.

Kálí je osobností s vysokou energií, nabitá žena, která má jas­né poslání. Má nedočkavou povahu umělce jako matka, která nutí své děti k jednání a která ví, co je třeba udělat, a nemá čas se o to přít. Říká: „Mé vášně jsou pro některé lidi příliš silné, a proto o mně hovoří jako o stříbrné běsnící bouři. Tvrdí o mně, že jsem nevypočitatelná, náladová a zlostná. Ano, má vášeň je ostrá a přímočará.

Říkám, "jestli nejste ochotní mně pomoci nebo si nechcete nechat po­moci ode mě, pak mi jděte z cesty.' Když mě přivoláte, buďte připrave­ni na bezuzdnou akci. Můžete mít pocit, že vás rychle někam tlačím, a může vám to připadat nebezpečné. Ujišťuji vás však, že vám pomáhám projít otevřenými dveřmi, aby se z vás staly hvězdné bytosti. Máme (s tímto úkolem) ještě hodně práce a otálení není na místě.

Neváhejte, nezdržujte, nebojte se změn, které vždy doprovázejí jedná­ní a pohyb vpřed. Nebojte se špatných rozhodnutí, spíše se bojte života v nerozhodnosti, jsem Kálí s cílevědomým zaměřením, smíšeným s di­vokou vášní a důkladným zájmem o mnoho záležitostí."

Kálí mně řekla, že stejně jako mnoho jiných žen je nazývána „potvorou" jen proto, že je mocná a neochvějná.

Pomáhá:
    * dodávat odvahu
    * s odhodlaností
    * s udáváním směru
    * se zaměřením
    * s motivací
    * chránit
    * s vytrvalostí
 
INVOKACE

Kálí přichází okamžité poté, jakmile pomyslíte na její jméno: „Kálí, Kálí, Kálí." Objevuje se jako náhlá a silná bouřka, s naléha­vostí a rozhodností. Je výtečná v tom, že abstrahuje jádro z jaké­hokoliv problému, s kterým přijdete. Řeknete-li jí například, že chcete pomoci s vaším milostným životem, okamžitě objeví, v čem je problém. Poskytne vám velmi přesnou a působivou ra­du, aniž by k tomu potřebovala mnoho slov.