Kamaldulští

Mniši poustevníci, kteří volně navazují na - benediktinský řád. Název získali podle Camaldoli v Arezzu, sídla prvního - kláštera, který založil sv. Romuald v letech 1023-1026. K. usilovali o spojení poustevnického a klášterního života. Z toho důvodu měli kromě cel kolem kostela také klášter, který měl sloužit k ochraně pousteven od světského hluku a měl být místem přípravy, s výhledem na výstup k poustevnám, kde mohli - mniši žít usebraný život v tichu a pokání a scházet se pouze v - chóru a v - kapitule. Právně se řád utvořil nejprve kolem dvou center: Camaldoli a Fonte Avellana. Později některé kláštery a poustevny, i když je nezaložil sv. Romuald, ale vznikly spontánně nebo dílem - papežů a - biskupů, přijaly Poustevnickou řeholi (Eremiticae Regulae), sepsanou v době Rudolfa (+1089), čtvrtého převora v Camaldoli. Po období rozvoje a - svatosti (12. - 13. stol.) následovalo období úpadku a vnitřních neshod. V současnosti mají - kongregace v Camaldoli a v Montecorona každá kolem stovky členů. K. se věnovali službě chudým a péči o poutníky, pro které stavěli vedle každého kláštera pokoje pro hosty. Dále se věnovali ochraně lesního bohatství a zakládání a udržování velkých knihoven a archivů.