Kamiliáni, kamiliánky

Řád řeholních - kleriků, jejichž oficiální název je Služebníci chorých, založený v Římě r. 1584 sv. Kamilem z Lellis (1550-1614) a schválený r. 1591 papežem Řehořem XIV. Charakteristická pro k. je duchovní a hmotná pomoc nemocným. K. působí i dnes v mnoha nemocnicích jako svědkové - evangelia obráceného k trpícím a potřebným. Název kamiliánky je označení různých ženských společenství (Služebnice chorých z 1829, Dcery svatého Kamila z 1892, Misionářky nemocných z 1936), činných nezávisle na řádu kamiliánů, ale v duchu spirituality sv. Kamila, v řadě evropských zemích a v USA.