Kanosiánky

Zvané také Dcery křesťanské lásky. - Kongregace založená r. 1808 Magdalenou z Canossy pro výchovu a výuku dívek a pro charitativní činnost. Lev XII. schválil řeholi 23. 12. 1828.