Kapitula vyznání vin

Vzešla z mnišského prostředí ( - mnišství), později si ji osvojily i jiné - řeholní řády. Jde o shromáždění, ve kterém se řeholníci vyznávají z provinění proti - řeholi.