Kardinál protektor

Kardinál, který zastával úřad »ochránce« nějakého - řeholního řádu nebo - kongregace, obvykle ženské.