Karmelitky

Karmelitky (od 15. stol.), ženská větev (se dvěma - řeholemi). Prodělaly téměř stejný vývoj jako obě mužské větve. »Bosé karmelitky« tvoří dnes s počtem kolem 13 tisíc řeholnic nejpočetnější ženský kontemplativní řád v církvi. Ke k. patří také - třetí řád a různé - kongregace.