Katafatická teologie

 

cesta mluvení o Bohu. Tato způsob teologie se snaží pozitivně vyjádřit, čím Bůh je, neboť jinak bychom o Bohu vůbec nemohli mluvit ani ho zvěstovat (Příklady katafatických výroků o Bohu: je milosrdný, je dobrý, je nejvyšší, je láska, světlo, je lidumil, je pravdivým). A. Osipov: "Nebudeme-li o Bohu nic říkat, tak nakonec zůstaneme úplně bez Boha. V čem je správný ten katafatický (tj. positivní) přístup? Dává nám orientaci - kudy má člověk jít, k čemu má mířit, jaké vlastnosti musí získat. To, co podmíněně nazýváme svatost, čistota. A skrze tyto lidské bohupodobné vlastnosti se dobíráme k možnosti bohopoznání kontemplací. (Více o apofatické a katafatické teologii viz V. Lossky: Dogmatická teologie - on line.) (Opak viz apofatická teologie)