Kelie

 

mnišský příbytek, komůrka (cela) (na Svaté Hoře Athos se tím myslí mnišské obydlí s domovní kaplí)