Kolo Dharmy, tib. čhökji khorlo, nebo také Zlaté kolo, tib. sergji khorlo

Kolo Dharmy, tib. čhökji khorlo, nebo také Zlaté kolo, tib. sergji khorlo

Kolo s osmi loukotěmi představuje samotnou Dharmu, kterou Buddha „uvedl v pohyb“, „roztočil“ svým učením. Osm loukotí odkazuje na Vznešenou osmičlennou stezku jejího uskutečnění. V úrovni světa zlaté kolo znázorňuje Slunce v jeho stálém, všeobjímajícím kosmickém pohybu, který vytváří rytmus života Země. Stejně jako Slunce v přírodě spojuje život člověka jako jednotlivce s pohybem a životem světa, právě tak je všezahrnující i pohyb duchovní zákonitosti Dharmy, která směřuje člověka k průzračné jasnosti mysli, Probuzení Buddhy.