Kostelec (u Tábora)

Kostelec  (u Tábora)

 584 m.n.m.
   
Pohled od severu (1880) Na vrchu 8 km severovýchodně od Tábora, u silnice na půl cesty mezi Chotovinami a Jistebnicí. Zmísta je daleký výhled na kotlinu Táborskou.
    
Popis:  
Románsko-gotický kostel, obehnaný masivní zděnou ohradou.
Původně gotická stavba z konce 12.stol. se dochoval kamenný oltář v dnešní sakristii a severní věži s románskými sdruženými okny. V 2.pol. 14.stol. přistavěna loď a presbyterium se žebrovou klenbou.
Dřevěná renesanční kruchta z 16.stol., prutové gotické sedile a lomený portál sakristie, v které je raně gotická mensa a sanktuář. V presbytáři  hrudkou psané noty a letopočet 1574. Zařízení z pol.17.stol. 
    
Historie:   
Kostel se vsí založen již před 12. stol.
Ves při kostelu byla zničena při třicetileté válce. 
    
Význam:   
Staré vznešené místo, tajemná atmosféra.