Krišna

Ztělesněním Nejvyššího božstva, jeho hra na flétnu symbolem jeho božské moci, jež z něho vyzařuje a přitahuje k sobě Kršnovi stoupence. Je nejznámější Višnuovou inkarnací. Gaudíjští Vajšnavové jej považují za Nejvyššího Pána. Sestoupil na tento svět před 5000 lety a předvedl zde spoustu neuvěřitelných činností. Vyrůstal ve Vrindavánu, což je vesnice nedaleko Dillí, na břehu řeky Jamuny. Už když byl malé dítě, pozabíjel spoustu démonů. Kradl máslo a neustále zlobil svoji matku Jašódu. Když byl starší, laškoval s pasačkami krav, gópími, ale nejraději měl Šrímatí Rádhárání. Pak se přestěhoval do nádherného města Dváraky, kde žil se svými 16 108 manželkami. Každé se osobně věnoval – rozdělil se na 16 108 částí a tak mohl být s každou z nich najednou.
Byl to právě On, kdo vyřknul Bhagavadgítu, Bibli Hinduismu. Bhagavadgíta je součástí Mahábháraty. Začíná tím, že Krišnův přítel, Ardžuna, stojí v těžké životní situaci – musí se rozhodnout, zdali bude bojovat proti armádě svých příbuzných a získá tak nazpět své právoplatné království, aby jeho lid měl kde žít a nebo dá přednost nenásilí, vzdá se a nesplní povinnost vůči svému lidu. V tomto momentě se obrací na Krišnu, který mu dělá vozataje a Krišna mu vykládá celou filozofii o těle a o duši, o seberealizaci, o tom, jak dosáhnout Nejvyššího, o tom, jak funguje tento svět a podobně. Jak to celé dopadne, si přečtěte vy sami. 

 

K hinduistické trojici patří Bráhma, Siva a Višnu, tři bozi, kteří tvoří, chrání a dohlížejí na životní cykly na Zemi. Bůh Višnu se vtěluje, kdykoliv je třeba jeho fyzické formy, aby napravil nelid­ské praktiky. Kršna je osmou inkarnací (nazývané rovněž avatár) Višnua.

Ke Kršnově inkarnaci došlo o půlnoci osmého dne ročního ob­dobí bhadrapada (slovo v hindštině pro „pozdní léto") někdy mezi léty 3200 až 3100 před Kristem. Přišel s hinduistickým duchov­ním textem s názvem Bhagavadgíta. Dnes je Kršna v Indii jedním z nejoblíbenějších božstev.

Podle legendy to byla romantická osoba a mnoho maleb ho zpodobňuje s jeho partnerkou Radhou (jedna z inkarnací bohyně Lakšmí), s kterou žili v krásném milostném vztahu. Někteří znal­ci feng-šui doporučují postavit obrázek Kršny a Radhy v roman­tickém koutě* vašeho domova, abyste tím demonstrovali svůj milostný vztah.Kršna přináší radost a štěstí. Když ho přivoláte, pocítíte v srd­ci a břiše závan teplé, láskyplné energie.

Říká: „Nikdy nepodceňuj­te hojivou sílu lásky. Její hloubka je větší, než v jakémkoliv oceánu a nee­xistuje žádná překážka, kterou by nedokázala překonat. Využívejte tuto sílu vaší myslí, která je věčná. Není třeba s ní šetřit, protože se jedná o neustále se obnovující zdroj, který můžete využívat stále znovu a zno­vu. Vlévejte lásku do každé situace a dívejte se, jaké odměny se vám do­stane!"

Pomáhá:
    * dodávat odvahu
    * s odhodlaností
    * s udáváním směru
    * se zaměřením
    * s motivací
    * chránit
    * s vytrvalostí
 
INVOKACE 

Kršna se rád spojuje s lidmi, nabídnete-li mu nějaké jídlo. Než něco sníte, dívejte se na jídlo v duchu myslete na Kršnu. Řekně­te mu, že jídlo je vaší obětinou pro něho. Přijme-li váš dar, požeh­ná ho a očistí svojí duchovní energií. Poděkujte mu a pak jím po­žehnané jídlo pomalu jezte a vychutnávejte si každé sousto. Při jídle s ním veďte v duchu rozhovor. Zjistíte, že je to stejný proži­tek, jako kdyby jste stolovali s velmi moudrým společníkem, kte­rý vám poskytuje hvězdnou moudrost a rady mudrce.