Krokodýl

Síla. Zápas. Dávné časy. Prapůvodní energie. Houževnatost. Starodávná moudrost. Rozpor. Přežití. Trpělivost. Vyvážení dolního a horního světa. Znovuzrození. Prohnanost. Umění skrývat se. Energie Pluta. Načasování. Laskavost.

Obecný popis:

Krokodýl je velký plaz podobný ještěrce. Má končetiny částečně vybavené plovacími blánami a dlouhý svalnatý ocas, který používá pod vodou jako kormidlo a také jako zbraň k omráčení či ochromení kořisti. Živí se rybami, plazy, ptáky a savci. Jejich žaludky obsahují nejkyselejší prostředí ze všech obratlovců. Samice krokodýla vytváří hnízdo, ve kterém klade vejce a kde se stará pečlivě a s něžností o mláďata. Již samotné hnízdo pro ně představuje silnou ochranu.

Krokodýli jsou silně teritoriální tvorové a vyznačují svá území plácáním hlavou do vody a klapáním čelistmi. Dominantní krokodýli snadněji získávají partnera, hnízdiště, místa k vyhřívání a vůbec svůj životní prostor. V době klimatického sucha krokodýli potlačí své teritoriální chování, aby se všem zvýšili šance na přežití. Krokodýli bojují jen výjimečně. Pokud se ovšem pustí do boje, pak se postaví proti sobě a brutálně se bijí svými hlavami a kousají.  Komunikují při nich pomocí držení těla, pohybu, pachu, doteků a zvuků. Tyto boje jsou zřídka smrtelné.

Lekce a výzvy:

Krokodýl nás učí, že je možné žít plnohodnotný a bohatý život navzdory neustálé snaze vyrovnávat vnitřní a vnější rozpory. Krokodýl žije a krmí se raději v chladném prostředí pod vodou, ale svou energii doplňuje také na slunci. Krokodýl používá své čelisti k brutálním útokům, ale zároveň v nich chová něžně svá mláďata. Jako váš průvodce může být velmi užitečný pro pochopení duality a potřebě usmířit protistrany bez jejich vzájemného zničení.

Krokodýl nás učí, že každý život je bojem o přežití. Učí nás být houževnatý v těžkých obdobích. Krokodýlí energie nám pomáhá přežít do doby, než se nám bude opět dařit.

Krokodýl nás může naučit mnoho lekcí. Jednou z nich je vážit si své síly a budovat svůj život na základě své osobní moci. Toho můžete dosáhnout tím, že se budete učit sebeobraně, dalším způsobům vlastní ochrany, anebo pouhým posilováním svalů prostřednictvím intenzivnějších cvičení.

Krokodýl je zvíře trpělivosti a správného načasování. Pokud se krokodýl pokusí vrhnout na svou kořist příliš brzy, anebo pozdě, ztratí svou šanci k obživě. Podobně nás může krokodýl poučit, že když se pokoušíme sklízet dříve, anebo otálíme, můžeme ztratit příležitost nasytit naše tělo i ducha. Krokodýl nás učí vědomě pracovat s časem. Jako exotermní plaz musí krokodýl respektovat správné načasování spojené s pochody ve svém těle. Ví, jak se
zahřát ráno i v odpoledních hodinách a jak se zchladit v denním žáru. Víte sami, jak respektovat potřeby vašeho těla? Opravdu správně rozpoznáte nejlepší čas, kdy jít spát a kdy se probudit a jíst? Krokodýl vás žádá zamyslet se nad těmito aspekty vašeho života.

Část života se krokodýl schovává a číhá. Můžete využít vaši nenápadnosti a mazanosti k vytvoření dojmu pasivity při čekání na vhodnou příležitost udeřit a vybrat si svou odměnu. Ať už je to povýšení, změna ve vašem vlastním způsobu myšlení, anebo nějaká jiná forma odměny. Takto můžete šetřit energii, odpočívat a udržovat bdělost a současně se věnovat sami sobě.

Krokodýl nás učí, jak vyrovnávat energie vyššího světa a podsvětí. Mají ochranu slunce, ale také hledají obživu v temných vodách, kde jsou skrytí a chovají se tam vědci dosud zcela neodhaleným způsobem. Daří se jim ve stínech a ožívají na slunci. Jejich schopnost ožít na denní bázi je také symbolem znovuzrození. Představují symbolickou schopnost každodenní obrody, díky které se průběžně učíme a rosteme.

Krokodýl je napojen na bohy podsvětí a může být považován za dobrý způsob, jak se napojit na energií Pluta. Nicméně, pokud se krokodýl ve vašem životě již objevil, jste už s největší pravděpodobností s těmito energiemi spojeni. Temnější energie, bohové podsvětí a vaše stinné stránky mohou vyplout na povrch z důvodu astrologických cyklů, anebo kvůli existujícím zmatku ve vašem životě. Můžete také obdržet signály k duchovnímu posunu směrem do stínů, abyste pochopili temnější stránky své duše.

Krokodýl s námi sdílí moudrost laskavosti, zatímco pečujeme o naše projekty a potomky. Přitom udržuje naši sebekázeň, sílu a rovnováhu. Krokodýl povzbuzuje citlivost v těch, kteří postrádají soucit a empatie vůči druhým.

Stinné stránky:

Pokud se bojíte krokodýla, pak se nejspíše obtížně srovnáváte s vaši velkou osobní silou a svou schopností umět vyčíhnout okamžik, kdy využít příležitosti k růstu a posunu ve vašem životě. Krokodýl je živočich, který také ohrožuje náš pocit bezpečí a smrtelnosti. Krokodýl zabíjí lidí. Čas od času jsou hlášeny úmrtí při střetu s krokodýly. Pokud se bojíte
krokodýlů, pak může vyplavat na povrch váš vlastní strach ze smrti. Díky krokodýlovi můžeme pochopit své místo v rámci přírody, naši zranitelnost a naše strachy bez toho, aniž bychom jimi byli sami ovládáni.

Pokud máte problém s krokodýlí energií, pravděpodobně se obáváte své temnější stránky, anebo – výjimečněji – té části vás samotných, která je spojena s horním světem a se sluncem. Možná se vám nebude chtít usmířit své vnitřní protiklady a život v sebezapření. Můžete cítit odpor k soucitu, anebo naopak vám přijde příliš „bezcitné” být mazaný a číhat na příležitost pro váš životní posun. Krokodýl vyzývá vaši neschopnost usmířit aspekty duality ve vás samotných. Pomůže vám naučit se hledat vyšší smysl vnitřní rovnováhy.

Kontaktování krokodýla:

Podobně jako všichni zvířecí průvodci se toto zvíře objeví pouze pokud je to žádoucí a vhodné. Nemůže být proti své vůli přinuceno, aby vás navštívilo, družilo se, anebo sdílelo s vámi informace. Krokodýlí energie se lze dotknout díky různým technikám jako jsou meditace a vizualizační techniky pro kontakt s totemy a duchovními průvodci. Krokodýl se může objevit při bubnování, chřestění apod. Také se může objevit ve vašem životě i jinak. Zdá se, že takto může být do vašeho života přivolána více agresivní krokodýlí energie, než při pasivnějších formách vizualizace a při šamanském cestování.

Toto zvíře reaguje na gesci těla. Pokud se sami položíte dolů břichem k zemi a představíte sama sebe jako krokodýla, můžete jej pomocí této metody přilákat. Krokodýl může mluvit v hádankách, anebo vůbec nebude mluvit v jakémkoli srozumitelném jazyce. Často bývá pozorován na okraji snů a meditace a málokdy nás učí přímo. Toto silové zvíře se vyskytuje méně často, než ostatní, a to i přes obrovskou energii a běžnou přítomnost tohoto tvora v běžné realitě.