Minařík Květoslav

Minařík Květoslav

Český mystik (1908–1974), který v mládí do nejhlubších podrobností poznal a sám na sobě uskutečnil nejvyšší duchovní a mystické ideály Východu, aniž přitom ztratil kontakt s občanským životem. Své zkušenosti potom formuloval jako originální, z knih nevyčtenou duchovní nauku, jež vychází z psychologie a způsobu myšlení současného Evropana. Vede jej životem a zdokonaluje jeho bytost jako celek; nezabývá se jen fyzickou, mravní nebo mentální složkou, ale harmonicky je rozvíjí všechny najednou. Z velkých světových duchovních směrů má jeho nauka nejblíže k mahájánskému buddhismu.V každé ze svých knih vysvětluje Květoslav Minařík duchovní nauky z jiného aspektu, aby je tak lépe zpřístupnil širokým vrstvám čtenářů. 

 

Téměř celé jeho životní dílo bylo již vydáno vydavatelstvím Canopus:

 •  Přímá stezka
 •  Vnitřní smysl Nového Zákona
 •  Jóga v životě současného člověka
 •  Beseda bohů
 •  Světlo géniů
 •  Cesta k dokonalosti
 •  Spása
 •  Malý mystický slovník naučný
 •  Tajemství Tibetu 1, Sedm tibetských textů s komentáři
 •  Tajemství Tibetu 2, Tibetská kniha mrtvých s komentáři
 •  Mahájánské texty
 •  Milarapa
 •  Kéčara
 •  Praxe Přímé stezky 1 (korespondence s žáky a dalšími zájemci o duchovní nauky)
 •  Praxe Přímé stezky 2 (korespondence s žáky a dalšími zájemci o duchovní nauky)
 •  Praxe Přímé stezky 3
 •  Drahokamy 1
 •  Drahokamy 2
 •  Pronikavý vhled (Překlad Pronikavého vhledu od Alexandry David-Neelové s komentáři K. Minaříka)
 •  Tajné zasvěcení
 •  Lao-c´-ovo Tao-te ťing s komentáři
 •  Slovo Buddhovo s komentáři
 •  Pataňdžaliho Jógasútra s komentáři
 •  Okolo Květoslava Minaříka