Lahabiel

Ve všech tradičních kulturách je rozšířená víra ve zlé duchy. Jejich škodolibá pozornost může způsobit neštěstí, šílenství i nemoci, a jako ochrana před nimi slouží všelijaká kouzla a amulety. Prý jim úkoly zadávají čarodějové a zlomyslníci, ale i bez nich je síla jimi vysílaných myšlenek dostatečně mocná, aby dokázala způsobit škodu.

V rozvinutých zemích nejsme tolik pověrčiví a raději věříme, že se nepříjemné situace dají nějak racionálně zdůvodnit. Nikdo však nemůže s jistotou vysvětlit, jaká pravda za těmito nepříjemnými záležitostmi leží. Jako jedinci máme vlastní názory, založené na zkušenostech, víru nebo intuici. Pokud se cítíte „uřknuti“, nebo pokud vás něco „žere“, obraťte se k nějaké formě magické nebo duchovní ochrany, může se to vyplatit. Jedním z andělů, který se zpravidla volá k odvrácení zlých duchů, je Lahabiel, anděl Prvního dne, neděle, pracující pod archandělem Michaelem, jenž porazil draka.. Lahabiel vládne boji proti smůle a může se stát mocným spojencem. Nejlepší den k napsání petice nebo k vzývání je neděle. Nejúčinnějším rituálem k vyvolání Lahabielovy ochrany je rituál pentagramu. Nebo můžete napsat Lahabielovo jméno Thébským písmem na kus kůže a nosit ji při sobě jako ochranný amulet.