Lailah

Ti, kdo se cítí připravení na přijetí velké zodpovědnosti a oběti, které vyžaduje výchova dětí, mohou vyvolávat anděla Lailaha, aby jim pomohl k početí. Lailah je andělem početí, jehož energie je velice ženská. Jeho jméno je patrně synonymem Lelahiaha, což je podle kabalistického učení jeden ze 72 andělů nesoucích písmena mystického jména Boha. Nejvhodnější dobou k vyvolání Lailahovy pomoci při početí je noc, nejlépe noc páteční a za novoluní. Důležitým faktorem bude také menstruační cyklus.

Zapatle tři svíce, jednu červenou, druhou bílou a mezi ně postavte zelenou, symbolizující dítě počaté ze spojení muže a ženy. Vhodnou vůní je santalové dřevo. Modlitba k vyvolání anděla může znít například následovně:

Ve jménu Všemocného, který dává život všem, Tě vyzývám, velký anděly Lailahu, jako anděla početí, abys mě/nám pomohl získat dar dítěte, které budu/budeme milovat, povzbuzovat a poskytovat mu veškeré příležitosti, aby bylo svým skutečným já.

Děkuji Ti a ctím Tě za uskutečnění tohoto přání, a to ve jménu Všemocného.