Lakšmí

Manželka Višnua, bohyně štěstí, zvaná též Šrí. Jedna z podob je Gadžalakšmí neboli Lakšmí se slony. Bohyně sedící na lotosovém květu, v rukách obvykle drží lotosová poupata nebo květy a bílí sloni ji polévají vodou z nádoby, kterou drží v chobotech. Tato podoba je také považována za symbol čistoty a krásy. Lakšmí-púdža – kdy Lakšmí drží v rukou lotosová poupata, je oblečena v sárí a kolem hlavy s korunou má kruhovou záři. Doprovází ji sova, její váhana. Zachycena v tanečním postoji symbolizujícím radost a šťastnou pohodu.
Je manželkou Višnua. Je to bohyně štěstí a bohatství. Jejím hlavním úkolem je masírovat nohy svého manžela, který leží na hadu Ananta-šéšovi. Říká se ale, že uctívat jen ji samotnou se nevyplatí, protože dlouho nikde nevydrží bez svého milovaného manžela Višnua. Ale když Višnua někdo uctívá, tak ona jej automaticky následuje. Tak proto – kde je Višnu – tam je i štěstí a bohatství.  

 

Známá rovněž jako Haripriya, Jaganmatri, Laxmi, Matrintpa, Vriddhi. 

Jméno Lakšmí je odvozeno ze sanskrtského slova Laksya, které znamená „cíl" nebo „záměr." Lakšmí je krásná měsíční bohyně blahobytu a štěstí s nazlátlou pletí, která přináší každému hojné dary. Reprezentuje rovněž krásu, čistotu, štědrost a opravdové štěstí. Říká se, že se vynoři­la z mořského víru s dary a lotosovými květy a byla tak krásná, že ji všichni bozi okamžitě chtěli za manželku. Rozhodla se pro boha slunce Višnua. V každém z jejich dalších životů se znovu zrodila jako jeho společnice.

Protože skutečným posláním Lakšmí je přinášet na Zemi věčné štěstí, pomáhá nám v hledání životní dráhy, která by nám poskytovala slušné odměny, včetně osobního naplnění. Lakšmí ví, že bohatství samo o sobě nestačí k trvalému štěstí a musí být doprovázeno spiritualitou a pocitem seberealizace. Proto nás může vést k životnímu dílu, které bude působit radost a pomů­že i jiným.

Lakšmí je spojována s květy lotosu. Podle některých legend se zrodila z květu lotosu a v jednom z nich žije. V uměleckých dí­lech je obvykle znázorňována tak, že buď lotos nese nebo na něm stojí, přičemž lotos je symbolem duchovního probuzení, klidu a míru.

Lakšmí vnáší do našich domovů půvab, krásu a lásku a stará se o to, aby byly zajištěny všechny potřeby domácností. Ganéša ji zbožňuje a často při pomoci lidem spolupracují.

Lakšmí hovoří příjemným, melodickým hlasem. Říká: „Nabytí bohatství je jedním z největších životních záhad a výzev. Většina lidí, kteří se pokoušejí žít duchovním životem, honbu za penězi odsuzují, přesto však touží po svobodě a službách, které lze za ně pořídit. Mnozí z vašich duchovních vůdců a léčitelů mají špatné svědomí z toho, že za svoji práci přijímají peníze, a touží po okamžiku, kdy budou moci odejít ze zaměstnání a plně se věnovat duchovní službě.

Toto dilema je třeba vyřešit, protože my zde v této sféře, které vy říká­te „nebesa", vidíme mnohá řešení, z nich většina vám může pomoci, aniž byste se museli příliš namáhat nebo příliš přemýšlet. Proto vám chci říci, že budete-li na věci příliš tlačit, aby se staly, bude to vaší největší zábranou a překážkou, kterou lze překonat jen tak, když dojdete k přesvědčení, že veškeré bohatství je již ve vašem nitru. Jakmile se s tímto vědomím uvolníte a budete s jistotou vědět, že je o vše postaráno, všechny překážky zmizí." 

Pomáhá:

    * s blahobytem
    * s krásou a estetikou
    * s trvalým štěstím
    * s domácími zásobami a jídlem
    * s mýcením prostoru pro stavbu domu
 
INVOKACE

Lakšmí má ráda vděčná a vnímavá srdce. Když ji chcete přivo­lat, představujte si, že vám božským způsobem splní veškerá va­še přání. Pociťujte za to vděčnost. Vězte přitom, že síla vašeho Stvořitele, spojená s vaší vírou a láskyplnou pomocí Lakšmí, se zázračně zhmotňuje: Její zjevení jsou fyzickým vtělením lásky a vděčnosti, kterou právě cítíte.

Zaměřujte se nadále na vaše tužby a dívejte se a pociťujte, jak se vaše tužby splňují. Pak Lakšmí poděkujte a v duchu proneste "Om Nameh Lakshmi Námah," což je děkovná a uctivá modlitba.