Lauviah

Lauviah

genius nadání, velikosti duševní, moudrosti a proslulosti. Atribut: Bůh velebený. Evokujeme ho, chceme-li získati slávy plynoucí z vědění, veršem: Vivit Dominus et benedictus Deus meus et exultatur Deus salutis meae, a pečetí. Někteří kabbalisté doporučují jeho evokaci jako ochranu před bleskem a porážkou v boji