Lazaristé

Roku 1625 založil svatý Vincenc z Paula v Paříži katolickou mužskou kongregaci k výchově kněží, ošetřování nemocných a péči o mravně pokleslé osoby. Schválena byla Papežem Urbanem VIII. r. 1632 jako Congregatio Missionis. Členové kongregace sehráli významnou úlohu při obnově církevního života ve Francii v 17. století, dnes je jako misijní kongregace rozšířena po celém světě.

Členové misijní - kongregace, založené r. 1625 sv. Vincencem z Paula a schválené v r. 1632. Název je odvozen od pařížské nemocnice Saint-Lazare, kde působili první stoupenci kongregace. L. se zabývají lidovými misiemi i misiemi v pohanských územích, řídí semináře a vyučují v nich a spravují společnost Dcery křesťanské lásky. Kromě toho organizují duchovní programy ( - exercicie, - rekolekce) pro - klérus i - laiky. V Německu a v anglosaských zemích se lazaristům říká vincenciáni.