Lehaiah

Lehaiah

genius velikých činů a vnitřní modlitby. Atribut: Bůh mírný. Působí proti zlosti. Evokujeme veršem: Speret Israel in Domino, ex hoc nunc usque saeculum