Lelahel

Lelahel

genius slávy, lásky a štěstí. Atribut: Bůh veleslavný. Evokujeme ho, chceme-li získati osvícení a uzdravení těla veršem: Psalite Domino, qui habitat in Sion; annunciate inter gentes studia ejus