Leviviah

Leviviah

genius lásky, paměti a lidské inteligence. Atribut: Bůh, jenž vyslyší hříšníka. Evokujeme ho proti hříchům a pro dosáhnutí milosti Boží veršem: Expectans expectavi Dominum et intendit mihi