Libenice (menhir)

 Tento velmi zajímavý rulový kámen dosahující výšky dvou metrů, se nacházel v lokalitě svatyně pravděpodobně keltské (4. stol. před. Kr.) Po archeologickém průzkumu byl přemístěn na nádvoří Archeologického ústavu do Prahy. Splňoval nějaký účel již v době používání objektu? Nebo byl na místo umístěn později, pak by vyvstala otázka, proč byl v tak značné hloubce.
Hmotnost je odhadnuta na 1,4 tuny.