Lin-ťi-cung (Rinzai šú)

Jedna z nejvýznamnějších čchanových škol v Číně a zenových v Japonsku. Sahá až k velkému čínskému čchanovému mistrovi Lin-ťi I-süanovi (Rinzai Gigen) a patří ke  goke šičišú. Na počátku 11. stol. se škola Lin-ťi rozštěpila na dvě větve: Jang-čchi-pchaj (Rinzai-Jógi ha) a  Chuang-lung-pchaj (Rinzai-Órjó ha).
Ve škole Lin-ťi je zdůrazňován především kanna zen a tím praxe kóanů jako zvláštní rychlá cesta k realizování osvícení a dokusan, nebo-li setkání žáka s mistrem, kde žák může přednést své problémy, jež se vyskytují při cvičení.