Lotos, (v tomto případě tibetština přejímá sanskrtské slovo) padma

Lotos,  (v tomto případě tibetština přejímá sanskrtské slovo) padma

Asi nejznámější a nejobecnější buddhistický symbol. I zde, v souvislosti “osmi šťastných symbolů”, přispívá k jejich vzájemně se doplňujícímu smyslu svým původním, nejvlastnějším významem: lotos vždy znázorňuje očištění, vnitřní čistotu rozvinutou z nitra a otevírající se světlu po překonání všech vnějších nečistot -  omezujících podmínek a kalu zmatení.