Lotosová mudra

Lotosová mudra

 

(symbol čistoty)


Spojte ruce před hrudí tak, aby se dotýkaly pouze hrany rukou a špičky prstů, to je poupě lotosového květu. Nyní otevřete nice, špičky malíčků a vnější hrany obou palců zůstanou v kontaktu; ostatní prsty roztáhněte tak doširoka, jak je to jen možné. Po čtyřech hlubokých nadechnutích a vydechnutích znovu sevřete ruce do poupěte, položte nehty dlouhých prstů obou rukou k sobě, pak hřbety prstů, hřbety rukou a nechte tak nějakou dobu nice zcela uvolněně viset. Pak ruce zase stejnou cestou vraťte do poupěte a rozvitého květu. Několikrát opakujte.
Tato mudra patří k srdeční čakře a je symbolem čistoty srdce. V srdci sídlí láska, tedy také dobrá vůle, náklonnost, komunikace, a ty bychom měli udržovat čisté a bezpodmínečně je rozdávat, jako rozvitou květinu, která otevírá svůj kalich hmyzu. Je pro něj potravou a ve studených nocích mu dává teplo. Hmyz ji za to opy-luje a může jí pomoci naplnit účel jejího bytí. I my jsme více či méně spojeni s lidmi – v dobrém i zlém – a jsme na ně odkázáni. Rozvitá květina pro nás ale má ještě jedno poselství. Otevírá se slunci, božskému principu, nechává si dát všechno, co potřebuje, a je bohatě obdarována – dostává mnohem víc než „potřebuje“. Kvetoucí květiny nás těší, protože v sobě nesou a šíří kolem sebe radost, božskou tvář.
Dělejte tuto mudru, když se cítíte vyčerpaní, zneužití, nepochopení nebo osamělí. Otevřete se božským silám a přijímejte vše, co potřebujete – a ještě mnohem víc.
Představte si ve svém srdci poupě lotosového květu (nebo leknínu). Při každém nádechu se květina o něco víc otevírá – až je
nakonec docela otevřená a může v sobě pojmout plné sluneční světlo. Nechá se naplnit světlem, lehkostí, teplem, láskou, rozkoší a radostí.
Afirmace: Otevírám se přírodě, otevírám se tomu dobrému, co sídlí v každém člověku, a otevírám se božskému, abych byl bohatě obdarován.