Maat

Známá rovněž jako Maat, Maa, Maet, Maht, Mat, Maut.

Egyptská bohyně pravdy, poctivosti a spravedlnosti. Maat je dcera boha slunce Raa a choť zapisovače bohů Thotha. Podle legendy Ra při stvoření světa stvořil i svoji dceru, aby se stala ztělesněním celistvosti. Maat je bohyní poctivosti, celistvosti, příslibů, pravdy a spra­vedlnosti. Jejím symbolem je pírko, které používá na váze spra­vedlnosti k vážení tíhy viny nebo lži v srdci duše právě zesnu­lého.

Má neomylné schopnosti rozpoznat u lidí skutečnou povahu, poctivost a motivy. Přivolávejte ji, když se chcete zbavit nečest­ných lidí a situací, a na ochranu proti temným nebo nízkým ener­giím. Dojde-li Maat k názoru, že vaše motivy jsou čisté, bude vám projevovat vřelou lásku. Pokud ne, může vás nechat projít různými zkouškami, abyste se očistili, nebo musíte vy provádět různé obřady a ceremonie, změnit životní styl či přijít s čestným prohlášením, abyste se vyhnuli jejím zkouškám a získali si její přátelství. Nesoudí; je samotnou pravdou. Maat rovněž dohlíží na právní záležitosti, které mají zajistit soulad a poctivost.

Říká: „Každý má magické schopnosti a u mladší ženy je důležité, aby žila v souladu se svým menstruačním cyklem. Zároveň s tím, jak pra­cuje na harmonickém vztahu s měsíčními cykly a uvědomuje si jejich spojení s jejími cykly, otevře se této změně a rozvine své praktické a eso­terické schopnosti - což povede ke vzniku nádherné sebedůvěry, kterou lze jinak vidět jen při velkých projevech ženské energie. Velké kočky se například za svoji sílu neomlouvají. Jsou okouzlující, protože vkládají do každého kroku plnou sílu.

Pro muže a ženy, jež už nejsou ve věku, kdy by plodili děti, nejsou měsíční cykly tak významné, ale přesto jsou jimi ovlivňováni. Všichni, včetně duchů, v gravitačním poli této planety cítí výkyvy, které vytvá­ří měsíc.

Věnujte mimořádně vážnou pozornost vašim vztahům s měsícem, tímto velkým zdrojem světla. Nezanedbávejte ho. Zjistíte, že je zdrojem magických schopností, díky kterým získáte důležité informace.

Pomáhá:
    * s překonáním škodlivých návyků a žádostivosti
    * s vyjasněním matoucích situací
    * s rozpoznáním pravdy u jiných a jejich integrity
    * s božskou magií
    * s celistvostí a povinnostmi - k sobě a jiným
    * s kázní
    * s ochranou před podvody a manipulací
    * s očišťováním těla
 

INVOKACE

Máte-li v hlavě zmatek nebo nemůžete v nějaké situaci učinit rozhodnutí, požádejte Maat, aby vám pomohla ujasnit si vaše skutečné pocity a úmysly. Poskytne vám vhled do motivace dal­ších lidí, kterých se tato situace týká. Než ji zavoláte, ujistěte se však, že jste ochotní postavit se tváří v tvář pravdě, protože se vám může snadno dostat informací, o které nestojíte (například se můžete o někom dozvědět, že postrádá integritu).

Jakmile jste připravení s Maat spolupracovat, projevte jí úctu tím, že se posadíte zpříma. Pak řekněte:

„Milovaná a mocná Maat, přijď hned ke mně. Jsi proudem pravdy a integrity a potřebuji, aby na mě svítilo tvé světlo (popište situa­ci nebo jméno osoby, o kterou vám jde). Posviť světlem pravdy do mé mysli a srdce a pomoz mně pocítit a poznat jeho moudrost. Pomoz mi, prosím, zbavit se úzkoprsého myšlení, které mě oslepuje natolik, že nevidím fakta, a používat pravdu jako základ všech činů. Děkuji ti."