Maeve (Irsko)

Známá rovněž jako Mab, Medb, Medhbh, Madb, královna Connachtu.

Maeve, mocná bohyně války, jejíž jméno znamená „opilá žena", je proslulá svojí silnou vůlí a schopností zjevovat se kdykoliv a kdekoliv se jí zamane. Je spojována s menstruačním cyklem a ženskou krásou. Maeve je rovněž královnou vil a bohy­ní půdy. Milují ji koně.

Maeve můžete přivolat kdykoliv potřebujete rady o přírodních a alternativních léčebných metodách. Jste-li například v obchodě se zdravými potravinami, můžete Maeve požádat o radu, týkají­cí se vitamínů, minerálů, bylinek a olejů či s čímkoliv jiným po­třebujete. Jako přátelská a moudrá společnice při nákupech vás zavede ke správným produktům nebo odborným knihám.

Říká: „Dohlížím na kouzelné království pohádkových bytostí. Nepatřím k nim, ale nacházím v nich potěšení a mám podíl na jejich božském plá­nu a poslání. Když je proto phvoláváte, pravděpodobně přivoláte i mě. Mým posláním je být vůdkyní a rozplétat kouzla, aby byla očištěná a připravená, než se dostanou k pohádkovým bytostem. Mohla byste ří­ci, že jsem prostřednicí nebo překladatelkou mezi jimi a vámi, a zajišťu­ji, aby přání, které vám plní, měla nejvyšší kvalitu.

Na rozdíl od andělů ve výšinách žijí pohádkové bytosti v hustějším to­ku času, takže musí s časem zacházet moudře. Stejně tak to musíte dě­lat vyl Můžete mě požádat, abych splnila vaše materiální přání a já vám je ráda dokonale splním. Přesto vám však budu pomáhat zbavovat se majetku, který vás bude „zdržovat" a vyžadovat tolik péče, že vás odve­de od vaší osvětlené cesty.

Zvláště mám ráda léčitele mezi vámi a musím se přiznat k náklon­nosti k mladým, kteří mají Učitelské ambice. Požádejte mě o radu týka­jící se bylinkové alchymie, lektvarů, olejů a elixírů. Vpravím do nich magické energie nejvyššího kalibru!" 

Pomáhá:
    * s alchymií
    * s aromaterapií
    * s navazováním kontaktů s pohádkovými bytostmi
    * s ženskou krásou, sílou a přitažlivostí
    * léčitelům - praktikujícím začátečníkům, studentům léčitelství nebo rádoby léčitelům
    * s poznáváním bylinek
    * s léčbou a ochranou koní
    * s menstruačními cykly
 
INVOKACE

Maeve přichází kdekoliv nebo kdykoliv je jí zapotřebí. Můžete však zjistit, že úvodní rozhovor s ní je jasnější a snadnější pocho­pit, jestliže ke kontaktu dojde v přírodě, zvláště tam, kde rostou květiny. Dívejte se na nějakou květinu a představujte si víly, které poletují kolem okvětních lístků a s radostí a láskou o ně pečují. Pak v duchu řekněte:

„Královno Maeve, to jsem já (sdělte jí vaše jméno). Ráda bych tě poznala a uctivě požádala o ponaučení v mé léčitelské práci a na mé duchovní cestě. Jsem upřímně oddána léčení a slibuji, že se budu dobře starat o životní prostředí. Jsem ochotná ti pomáhat v tvém léčitelském poslání a žádám tě, abys mě vzala pod svá silná křídla a jasně a rozhodně mě vedla. Děkuji ti za to, že jsi otevřela dveře k mé léčitelské práci a životní dráze."