Mahasiah

Mahasiah

genius chápavosti a potěšení. Atribut: Bůh záchrance. Evokujeme ho, chceme-li získati mír, úspěch ve vysokých vědách a v theologii veršem: Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me