Mahišamardiní

Bojovná podoba Párvatí, kterou na sebe vzala bohyně v lítém boji s králem démonů Mahišou. Symbolem její nepřekonatelné a nezničitelné energie je velký počet rukou a zázračné zbraně, které obdržela od bohů. – jede na lvu a drží meč, palcát, štít, kopí. Kopím útočí na Mahišu, napůl býka, napůl démona v lidské podobě. Ten je ozbrojen palcátem a štítem.