Mahzian

O andělu Mahzianovi toho sice bylo napsáno málo, ale tradice ho dlouho uznává jako anděla, který je vzýván při potřebě obnovy nebo zlepšení zraku. Nejlepších výsledků se dosahuje při zvážení astro-alchymických korespondencí spojených s očima. Slunce ovládá pravé oko u muže a levé u ženy, zatímco Luna ovládá levé oko muže a pravé oko ženy. Takže ať již potřebuje léčení levé, pravé oko nebo oči obě, nejlepším časem k invokaci pomoci Mahziana je východ slunce za úplňku.

Existuje totiž pravděpodobnost, že v době, kdy se objeví první sluneční paprsky, bude Luna ještě nad horizontem, čímž se podpoří účinek obou těchto nebeských těles. Vstaňte před úsvitem a dejte si očistnou koupel nebo sprchu. Jakmile se objeví první sluneční paprsky nad obzorem, postavte se tváří k východu a odříkejte následující slova. /Můžete si samozřejmě text podle vlastního přání upravit./

Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vzývám, velký anděly Mahziane, jako léčitele zraku, abys mi vrátil vidění, které postrádám. Ctím Tě a děkuji Ti z celého srdce za to, že vykonáváš svůj úkol, a to ve jménu Všemocného, našeho Stvořitele.

Nyní se otočte k jihu a modlitbu opakujte, pak též na západ a na sever. Pokud máte nebo si můžete od někoho zapůjčit orlí brko, symbolizující ostrost zraku, můžete ho při rituálu použít. Slabé oko nebo oči si jím při odříkávání modlitby přetírejte.