Málikovský mazhab

Málikovský mazhab je jednou z právních škol islámu. Zakladatelem je Málik bin Anas (zemřel 795). Ve spise Al-Muwattá shromáždil velké množství tradic. Opírá se o hadíthy a istisláh, tj. právo na vlastní názor. Málikovský mazhab převládl v muslimském Španělsku a dodnes má výsadní postavení v Maghribu a západních zemích subsaharské Afriky.