Manakel

genius snů. Atribut: Bůh ochraňující všechny věci. Evokujeme, chceme-li Boha usmířiti, veršem: Ne derelinquas me, Domine; Deus meus, ne discesseris a me, a pečetí, kterou tvoří jméno anděla