Mariáni

Kongregace kněží mariánů (MIC) je prvním mužským řádem, který vznikl na území Polska (založil je Stanislaw Papczynski, 1631-1701). Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes - blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, kde po r. 1990 m. také působí.