Marianisté

Kongregace - kněží a - laiků, založená 1817 v Bordeaux Guillaumem Josephem Chaminadem (+1850) a schválená Piem IX. r. 1865, je též zvaná Mariini bratři (Fréres de la société de Marie). Věnují se výchově mládeže, výuce ve školách a misiím. V čele kongregace je - generální představený. M. je dnes kolem tří tisíc, většinou v USA. Hlavní - misie mají v Latinské Americe, Africe a Japonsku.