Matka Shipton

O životě a předpovědích největší legendární anglické vědmy a věštkyně.

Uršula Sontheilová se podle legendy narodila v roce 1488 za bouřky v jeskyni u řeky Nidd v anglickém Severním Yorkshiru. Ve dvou letech ji matka Agatha Sontheilová, známá svými nadpřirozenými schopnostmi, odložila a na zbytek svého života se uchýlila do kláštera v Nottinghamu. Podle jiné verze zemřela při porodu. Uršula, která prý nebyla příliš vzhledná, vyrůstala v pěstounské rodině na předměstí Knaresboroughu. Svými prorockými a psychickými vlohami udivovala už od svého ranného věku. Vždy se snažila pomáhat lidem, ti však často měli z jejich mystických dovedností strach. V roce 1512 se provdala za tesaře Tobyho Shiptona, manželství nicméně zůstalo bezdětné.

Svá proroctví a předpovědi budoucích událostí psala ve formě básní. Některé z vizí se naplnily ještě v průběhu jejího života, jiné se ukázaly jako pravdivé až v následujících stoletích. Svému současníkovi králi Jindřichu VIII. předpověděla vítězství nad Francouzi v tzv. bitvě ostruh v Guinegatte v roce 1513. Španělským námořním silám zvěstovala porážku (1588). Upozornila rovněž na morovou epidemii, která v roce 1665 skolila asi 85 tisíc obyvatel Londýna a také na velký požár, který hned v následujícím roce proměnil převážnou většinu města v hromadu trosek.

Pověst o ní se brzy rozšířila po celé Anglii. Začalo se ji říkat Matka Shiptonová. Podle tradice si sama předpověděla svou smrt. Zemřela v roce 1561 v yorkshirském Cliftonu. Podle některých pramenů byla upálena jako čarodějnice.

Veršovaná proroctví Matky Shiptonové dodnes překvapují svou bezchybnou přesností, přestože s některými pasážemi pozdější editoři manipulovali a upravovali je podle svých představ. Nejznámější je případ britského vydavatele Richarda Hindleyho, který verše svévolně změnil a doplnil svými vlastními. V roce 1862 je zveřejnil a vyvolal tím velké pozdvižení, protože do textu vložil mimo jiné výrok: "Svět přijde ke svému konci roku 1881." Ke svému podvodu se včas přiznal, přesto tím nezabránil panice, která před tímto datem v Anglii vypukla. I přes všechny nejasnosti je Matka Shiptonová neboli Yorkshirská Sibyla právem považována za největší anglickou vědmu a věštkyni.

V Knaresborough, což je město situované 26,5 km západně od Yorku, je k vidění hojně navštěvovaný Památník Matky Shiptonové i jeskyně, kde se měla narodit. K tzv. Vysokému mostu vedle vchodu do jeskyně se údajně váže jedno z jejich proroctví, které praví, že "svět dospěje ke svému konci. až Vysoký most třikrát spadne". Dlužno dodat, že most se už dvakrát zřítil.

Nejstarší do dnešní doby dochovaná kniha, která se věnuje proroctvím Uršuly Shiptonové, rozené Sontheilové, byla publikována v roce 1641. Titul zněl: "Věštby Matky Shiptonové za kralování Jindřicha VIII., předpovídající smrt kardinála Wolseyho, Lorda Percyho a dalších, a také o tom, co přijde v příštích časech." S dodatkem: "Vytištěno nákladem Richarda Lowndse a jeho přilehlého obchodu v Ludgate, 1641." Rozšířený soubor proroctví doplněný o životopis Matky Shiptonové sepsal a vydal Richard Head v roce 1667.