Maurini

Členové - benediktinské - kongregace sv. Maura založené clunyjským mnichem Laurentem Bénardem (1573-1620) a schválené Řehořem XV. r. 1621. Jejich hlavním cílem je přísné dodržování benediktinské - řehole v přísné mnišské kázni.