Mechitaristé

Arménská katolická mnišská komunita, kterou založil Petr Manuk ze Sebasty (+1749), zvaný Mechitar (Utěšitel). Řád byl založen v Istambulu (1701) pod názvem Arménští mniši svatého Antonína opata. Roku 1703 přesídlil řád do Morey a r. 1715 v důsledku turecké okupace přesídlil do Benátek, kde obdržel ostrůvek San Lazaro a kde se dosud nachází klášter, středisko arménské literatury. V r. 1773 se m. rozdělili do dvou - kongregací. Jedna zůstala v Benátkách a druhá se po krátkém pobytu v Terstu usadila ve Vídni.