Mehiel

genius vědy a řečnictví. Atribut: Bůh udržovatel věcí. Evokujeme proti nepředvídaným protivenstvím a pro získání slávy veršem: Ecce, oculi Domini super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam eius a pečetí, kterou tvoří znamení Růže a Kříže