Mercedáři

Řád blahoslavené Panny Marie de Mercede pro vykupování zajatců. Laické sdružení, které se věnovalo výkupu a výměně křesťanských zajatců z rukou muslimů. Bylo založeno r. 1218 Petrem Nolaskem - proto se jim říká také nolaskové - a - dominikánským - generálním představeným Raimundem z Peňafortu. M. jsou - žebravým řeholním řádem. Stanovy řádu, postavené na - augustiniánské řeholi, připojují ke třem obvyklým slibům čtvrtý - slib osvobozování zajatců. M. se věnují také pastoraci a misijní činnosti, zvláště v Americe a v Africe.