Merlin

Známý rovněž jako Merddin, Myrddin, Merlyn, Emrys. 

Kontroverzní postava - žil skutečně nebo se jedná o pouhou legendu? Merlin je archetypem velkého starého mudrce-mága. Je znám jako mocný kouzelník, duchovní vůdce a psychický vizionář, který pomáhal v pátém století králi Artušovi na Camelotu ve Walesu. Je spojován s bohyněmi z Avalonu a Glastonbury, včetně Viviane, Guinevere a Jezerní dámou.

Ti, kteří popírají, že by skutečně žil, tvrdí, že Merlin má základ v staré druidské mystice. V každém případě se zdá, že o něm ne­existují žádná biografická data. Nicméně mnohá božstva nikdy nevedla fyzický život a přitom jsou velmi mocná a v duchovním světě skutečná. Merlin je jedním z nich. Přestože někteří filozofo­vé New Age zastávají názor, že Merlin byl starší inkarnací Saint-Germaina, já a mnoho dalších lidí, kterých si vážím, jsme měli kontakt s Merlinovým duchem jako osobností, která byla od Saint-Germaina velmi odlišná.

Merlin je rád, když může nositele světla podpořit, vždy však nabádá k tomu, abychom nepoužívali „vnitřního mága" k osob­nímu prospěchu, ale ve jménu duchovní služby.

Říká: „Buďte vítána ve škole tajemství, kde sí­dlí pohromadě temná i jasná tajemství, jsem šampión jak tmy, tak svět­la, znám, jakou moc mají obě síly, a přistupuji k nim nebojácně, ale s ne­kompromisním respektem k jejich síle. Zavolejte mě, jestliže si chcete rozšířit magické poznání, schopnost očarovat nebo vnitřní sílu. Rád učím a vedu, ale uvědomte si, že jsem pokládán za přísného učitele, kte­rý nemá rád nenasytnost nebo lenost. Když mě zavoláte, buďte připravena na nekompromisní a tvrdou práci."

Pomáhá:
    * s alchymií
    * s krystaly
    * s božskou magií
    * s prací s energiemi a s léčbou
    * s prorokováním a věštěním
    * s psychickými schopnostmi
    * se změnami tvarů
    * se zakřivením času

INVOKACE

Za svého smrtelného života trávil Merlin většinu času venku. Často opouštěl Camelot, aby sám meditoval v lese, a vracel se pouze tehdy, když ho zavolal na pomoc Artuš nebo někdo z jeho okolí. Z tohoto důvodu je nejlepší přivolávat Merlina, když jste venku, zvláště mezi stromy.

Merlin zná vaše úmysly ještě před tím, než ho zavoláte. Ví, kdo jste, v čem ho chcete požádat o pomoc, a zná i nejlepší řešení va­šeho problému. Čeká však, až ho sami přivoláte, a nejprve si zjis­tí, zda se chcete učit dlouhodobě nebo vám jde jen o rychlou a jednorázovou pomoc.

Merlin přichází k těm, kteří mají upřímnou touhu poznat du­chovní tajemství alchymie, božské magie a umění se zjevovat, aniž by je chtěli využívat pro osobní slávu. Zdůrazňuje svým žá­kům, že tyto znalosti nesmí být nikdy použity ke škodě nebo dokonce k zničení kohokoliv nebo čehokoliv, a to fyzicky, ani emocionálně. Merlin si svých znalostí cení, ale dělí se o ně ochot­ně s těmi, kteří mají čistá srdce plná lásky.

Neuškodí, když ho přivoláte, přestože si nejste jistí, zda jste již připraveni. On to ví. Stačí si pomyslet jeho jméno a v duchu ho požádat, aby přišel a pomohl vám. Jestliže jste připravení se učit a pracovat, pocítíte jeho přítomnost a v duchu uslyšíte jeho slo­va. Nebudete-li připraveni, Merlin vás předá některému z archandělů nebo mistrů, který se vás ujme a připraví vás. V každém případě však Merlinovi poděkujte za jeho láskyplnou péči.