Midráš

Toto hebrejské slovo se odvozuje od slovesa "daraš", které má obecný význam "hledat", ale může znamenat i "hledat Boha" nebo "hledat Boží odpověď (k aktuálnímu problému) v Písmu svatém". Tak označuje midraš metodu exegetického výkladu, vztahující se na současnost. Midraše jsou v bibli, v talmudu a ve vlastních sbírkách, midrášové literatuře. Tato tradice se datuje od dob Ezdráše, vrcholu nabyla v 1. stol. po Kr. do středověku.