Mihael

genius plození a lásky. Atribut: Bůh Otec. Ochraňuje manželskou věrnost, zjevuje budoucnost. Evokujeme veršem: Notum fecit Dominus salutare suum, in conspectu gentium revelavit iustitiam suam, a pečetí, kterou tvoří kruh, do něhož jsou vepsány: šestka, meč a heslo Pater mattens