Mihráb

Ve všech mešitách je modlitební směr (viz kibla) určen tímto výklenkem ve stěně obrácené k Mekce. Mihráb tak tvoří hlavní bod mešity. Výklenkem pokračuje staroorientální tradice označování svatého místa.