Minbar

Kazatelna stojí v mešitě většinou vpravo od mihrábu (výklenek) a slouží chátíbovi (kazatel) k tomu, aby odtud v pátek kázal obci. Původní minbar sloužil asi jako trůn panovníka nebo soudce.