Mír

Abychom pochopili, jak islám přistupuje k otázce míru, musíme mít na paměti několik základních faktů o islámu. Mír a islám se odvozují od téhož slovního kořenu a lze je považovat za synonyma. Závěrečná slova denních modliteb všech muslimů jsou slova míru. Pozdrav muslimů, když se vracejí k Bohu, je mír. Denní pozdrav mezi muslimy jsou výrazy míru. Přídavné jméno "muslim" znamená vlastně mírový. Nebe v islámu je obydlím míru.
Téma míru je tedy v islámu základní a dominantní. Jednotlivec, který se přibližuje k Bohu v islámu, nemůže nedosáhnout míru s Bohem, sám se sebou a se svými bližními. Uvažujeme-li o těchto hodnotách dohromady, uvádíme člověka do jeho správného místa v kosmu, a díváme-li se na život z islámské perspektivy, pak lidé s dobrou vírou a zásadami nemohou zklamat v úsilí zlepšit svět, obnovit lidskou důstojnost, dosáhnout rovnosti, těšit se univerzálnímu bratrství a vybudovat trvalý mír.