Misionářky blíženské lásky

Známější jsou pod názvem Sestry Matky Terezy z Kalkaty. Matka Tereza, světským jménem Agnes Ganxhe Bojaxhiu (27. 8 1910 - 5. 9. 1997), která - kongregaci založila 7. 10. 1950, byla nejdříve sestrou řádu sester Naší Paní z Loreta. Jako učitelka na škole v indické Kalkatě vnímala obrovskou hmotnou i duchovní bídu obyvatelstva a rozhodla se zcela se dát do služeb těch »nejchudších z chudých«. Začala od nuly: stavěla příbytky pro umírající, opuštěné, sirotky. Kongregace měla v r. 1990 již přes 3500 sester po celém světě. Vedle běžných tří řeholních - slibů ( - čistoty, - chudoby, - poslušnosti) se zaslibují, že budou »sloužit celým srdcem, dobrovolně a zdarma těm nejchudším z chudých«.