Mišna

Hebrejské slovo lze překládat jako "opakování" nebo "studium", označuje rabínskou sbírku a právně závazné písemné zachycení nábožensko-zákonné a trestně i civilně právní tradice halachy. Redakci provedl kolem r. 200 rabi Jehuda ha-Nasvi, který ji pojal jako legální, po předcích tradovaný kodex a dále jako přehled ústní tóry.