Mizrael

genius ctnosti a rozumu. Atribut: Bůh, jenž pomáhá potlačeným. Evokujeme, chceme-li léčiti duševní nemoce, veršem: Justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, a pečetí, kterou tvoří tři navzájem se prolínající kruhy