Modrá

Má ze základních barev nejvyšší vibraci a nejmenší vlnovou délku. Je energeticky nejsilnější. Všeobecný význam modré barvy se dá charakterizovat slovy klid, mír, uvolnění. Je rovněž barvou touhy, odevzdanosti a víry. Symbolizuje idealismus, zasněnost a důvěřivost. Ale i samostatnost, povinnost, úctu a řád. Lidé s převahou modré ve své auře bývají většinou introverti oddaní svým ideálům. Někdy je provází osamělost.
Světle modrá barva ukazuje na „hledače cesty“. Osoby s tímto odstínem nemusí být výrazně nadaní, ale mají snahu dojít k poznání. Jsou oddání nějaké myšlence, ideálu nebo víře. Na své cestě jsou většinou osamělí a okolí je vnímá jako rezervované. Bývají to melancholici, kteří dovedou být svárliví.
Akvamarínová modř je poněkud tmavší odstín, který bývá v auře člověka, který usilovně duševně a zejména duchovně pracuje.
Tmavá modř je znakem osob, kteří nalezli své a jsou zcela pohroužení do práce. Mají vždy nějaké poslání a směřují k jeho naplnění. Téměř vždy jsou tito lidé něčím zvláštní nebo mimořádní. Jsou většinou duchovně naladění a jejich život bývá zasvěcen nějaké snaze bez očekávání zisku. Například vědě, umění nebo sociální péči. Negativní vlastností bývá náladovost.
V astrologické symbolice odpovídá modré barvě planeta Jupiter (štěstí, zdraví, bohatství, ušlechtilost apod.)
Sekundární barvy aury
Mezi sekundární, neboli smíšené barvy prvního řádu patří oranžová, zelená a fialová.

 

Potenciál: Rozmanitost
Mít modrou barvu jako základní barvu aury je pěkné, protože tito lidé jsou přirozeně kladně naladěni. Jejich aura je tedy normálně velká a vibrující. Mají právě tolik úspěchů i neúspěchů jako kdokoliv jiný, ale vždycky se jakoby snadno dostanou ze všech potíží. Lidé, jejichž základní barvou je modrá, zůstávají ve svém srdci stále mladí. Jsou upřímní, čestní a obvykle říkají to, co si myslí.
Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončováním úkolů. Jsou obvykle lepší při zahajování věcí, kdy se do úkolů pouštějí s velkým nadšením, než při jejich dokončování.

 

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních. Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

 

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem. Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost. K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.